medrek.se

Nyheter

Stora problem med IT-säkerheten

Socialstyrelsen hittar stora bristen i IT-säkerheten bland sjukhus.

De största sjukhusen i Sverige har problem med IT-säkerheten enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har granskat säkerheten vid de sex universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala, Linköping och Umeå. Kritiken flödade.

Inspektionerna menar att ledningarna inte tar tillräckligt ansvar för IT-verksamheten.

– Man missar då att informationssäkerheten är en patientsäkerhetsfråga, som är ledningens ansvar. En IT-avdelning eller en IT-leverantör ska leverera det kravställaren begär. De kan inte ta över ansvaret för risker som rör patientsäkerheten, säger Hans Rudstam, inspektör vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De största bristerna man upptäckte var att journalsystem brukar få driftstopp och som räknar ut fel doser.

– IT-problemen inom vården är antagligen mycket mer omfattande än vad vi känner till. Det är först när det leder till att någon blir skadad eller avlider som vi får en anmälan, säger Hans Rudstam i pressmeddelandet.