medrek.se

Nyheter

Större risk för hjärtflimmer hos reumatiker

Personer med reumatoid artrit löper större risk att få förmaksflimmer och stroke jämfört med den övriga befolkningen visar en dansk studie.

Personer med reumatoid artrit löper större risk att få förmaksflimmer och stroke jämfört med den övriga befolkningen visar en dansk studie.

Det är känt sedan tidigare att reumatoid artrit ökar risken för hjärtinfarkt och hjärtsvikt samt är en riskfaktor för stroke. Enligt författarna till studien har man tidigare hittat flera samband mellan reumatoid artrit och hjärtflimmer.

Risken att drabbas av stroke ökar med 30 procent för en reumatiker jämfört med den övriga befolkningen.

Läs även: