medrek.se

Nyheter

Strokevården orättvis

Idag är det internationella Strokedagen, Stroke är den största faran för att bli handikappad i Sverige och rehabiliteringen bär stort ansvar för hur pass återställd en strokedrabbad kan bli. Men strokevården skiljer sig mycket beroende på var man bor.

Idag är det internationella Strokedagen, Stroke är den största faran för att bli handikappad i Sverige och rehabiliteringen bär stort ansvar för hur pass återställd en strokedrabbad kan bli. Men strokevården skiljer sig mycket beroende på var man bor.

Det uppmärksammas idag på internationella Strokedagen.

När patienterna blivit utskrivna från sjukhuset är det hemkommunens ansvar att sköta rehabiliteringen. Och där brister det ofta säger strokeföreningens ordförande i Fyrbodal, Ingrid Andersson.