medrek.se

Nyheter

Studie ska förenkla tinnitusvård

Multidisciplinär behandling med kognitiv beteendeterapi har i den hittills största studien i sitt slag visats vara till stor hjälp mot tinnitus.

 

Multidisciplinär behandling med kognitiv beteendeterapi har i den hittills största studien i sitt slag visats vara till stor hjälp mot tinnitus.
 
En ny randomiserad studie från Nederländerna kan öppna för att fler sjukhus satsar på ett multidisciplinärt omhändertagande av patienterna med fokus på kognitiv beteendeterapi, KBT. I studien, som publiceras i tidskriften Lancet, visade sig en sådan behandling ge bättre effekt på patienternas besvär jämfört med sedvanlig vård.