medrek.se

Nyheter

Teckenspråkets dag

Idag, 14 maj, är teckenspråkets dag och på många orter anordnas små event för att fira teckenspråket

Idag, 14 maj, är teckenspråkets dag och på många orter anordnas små event för att fira teckenspråket, på språkrådets hemsida hittar du en hel del aktiviteter:
http://www.sprakradet.se/7913