medrek.se

Nyheter

Tidigare hjälp - borta längre

Sjukskrivna som får tidiga hjälpinsatser är borta från jobbet längre och sjukpensionerar sig oftare.

Sjukskrivna som får tidiga hjälpinsatser är borta från jobbet längre och sjukpensionerar sig oftare.

Hälften av de undersökta fick sina rehabiliteringsbehov kartlagda och bedömda av Försäkringskassan tidigare än den övriga gruppen, och för dem ökade risken att ha sjuk- och aktivitetsersättning (sjukpension) med 20 procent.

Förvånande, konstaterar en av rapportförfattarna som spekulerar i att tidiga insatser låser in dem i systemet och gör att  de identifierar sig själva som sjuka

För de arbetslösa som ingick i studien ökade sannolikheten än mer att vara sjukskrivna längre tid och att få förtidspension, än de som hade en anställning. Nästan dubbelt så många arbetslösa blev långtidssjukskrivna och sjukpensionärer som de med anställning