medrek.se

Nyheter

Tre landsting får full pott och får dela på 375 miljoner kronor

Regeringen delar ut 375 miljoner kronor för arbeta med förbättring av patientsäkerhet.

Landstingen i Västernorrland, Jämtland och Dalarna får bäst betyg och mest pengar av regeringen. Regeringen delar ut 375 miljoner kronor för arbeta med förbättring av patientsäkerhet.

2,5 miljarder kronor har regeringen beslutat att satsa fram till och med 2014 för att förbättra patientsäkerheten. Landstingen måste följa fyra saker för att få ta del av pengarna.

  • mäta förekomsten av trycksår på minst 50 procent av sjukhusens avdelningar
  • mäta hur klädregler och hygienrutiner följs på minst 75 procent av sjukhusens avdelningar
  • mätning av patientsäkerhetstänkandet på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen
  • öka följsamheten till lokala behandlingsrekommendationer och minska antibiotikaförskrivningen inom öppenvården med 10 procent.

Samtliga har levt upp till de tre första punkterna och för det får de totalt 300 miljoner kronor. Landstingen i Västernorrland, Jämtland och Dalarna var de ändå som klarade av kraven för behandlingsrekommendationerna och antibiotikaförskrivningen och får dela på ytterligare 75 miljoner kronor.

De sista 25 miljoner kronorna som fanns i potten delas inte ut, enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet.