medrek.se

Nyheter

Tre vårdcentraler tvingas lägga ner

Västra Götalandsregionen stoppar tre vårdcentraler i Göteborg. Regionen har inget förtroende för företagen och säger upp avtalen.

Västra Götalandsregionen stoppar tre vårdcentraler i Göteborg. Regionen har inget förtroende för företagen och säger upp avtalen.

Hagakliniken AB, GR Medical och Vårdgivarna Akutläkarna Stampen AB förlorar sina avtal.

– Det är viktigt att visa att vi inte accepterar avsteg från regelverket då det medför konsekvenser för patienter, andra vårdgivare och för Västra Götalandsregionen, säger hälso- och sjukvårdschefen Ralph Harlid till Göteborgs-Posten, GP.

Snart skickas informationsbrev ut till patienterna som varit listade vid vårdcentralerna. De kommer att erbjudas ny vårdcentral, men kan också lista sig där de vill redan nu.