medrek.se

Nyheter

Tuggummi kan förhindra öroninflammation hos barn

Det blir lägre risk för öroninflammation för barn som tuggar tuggummi med xylitol. Den slutsatsen dras i en metaanalys.

Det blir lägre risk för öroninflammation för barn som tuggar tuggummi med xylitol. Den slutsatsen dras i en metaanalys.

Forskare från Kanada har titta närmre på om tuggummi med xylitol kan stoppa öroninflammation hos barn. Processen vid en öroninflammation är när bakterier från näsa och svalg tar sig genom örontrumpeten till mellanörat.

Xylitol har visats förhindra tillväxten av vissa bakterier enligt forskarna. Drygt 1 800 finländska förskolebarn deltog i analysen.

Resultatet visade en lägre risk för inflammation hos barn som fick 10 gram xylitol i tuggummi eller flytande form per dag, jämfört med dem som fick placebo.