medrek.se

Nyheter

TV-spelsförbud på rättspsyk

JO kritiserar rättpsykiatriska kliniken i Örebro för förbudet mot tv-spel med mycket våld och sex.

JO kritiserar rättpsykiatriska kliniken i Örebro för förbudet mot tv-spel med mycket våld och sex.

Patienterna på kliniken i Örebro får inte sedan 2007 spela tv-spel med ”realistiska våldsinslag” eller ”avancerade och utmanande sexscener”. Den rättspsykiatriska kliniken har gjort rätt enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lyhs, samt nödvärnslagen. Men lyhs slutade att gälla förra året.

Kliniken i Örebro har fortsatt med förbudet men nu ifrågasätter JO förbudet efter en inspektion i november förra året. Landstingsstyrelsen i Örebro ska senast i slutet av april lämna in ett yttrande.

– Regeln har funnits innan jag började för två år sedan och jag har inte funnit någon anledning att ändra på den. Det finns inga synpunkter från patienthåll heller, säger Agneta Westman, rättspsykiatrins verksamhetschef, till Nerikes Allehanda.

– Nu får vi se om det finns något juridiskt hinder för att ha den här ordningsregeln.