medrek.se

Nyheter

Underskottet ökar

Underskottet ökar för Akademiska sjukhuset i Uppsala, trots omfattande sparplaner. Enligt den senaste ekonomirapporten har prognosen för 2012 försämrats med 82 miljoner kronor.

Underskottet ökar för Akademiska sjukhuset i Uppsala, trots omfattande sparplaner. Enligt den senaste ekonomirapporten har prognosen för 2012 försämrats med 82 miljoner kronor.

Om inte ledning minskar kostnaderna kommer sjukhuset landa på minus 182 miljoner vid årets slut.

De ökade kostnaderna för vård inom Uppsala län beror på att många vårdplatser vid Akademiska upptas av äldre patienter som väntar på omvårdnadsplatser.