medrek.se

Nyheter

Utredning av SOS Alarm

Regeringen tillsätter en utredning efter turbulensen kring SOS Alarm. Det ska ge svar på hur Sveriges alarmeringstjänst fungerar.

Regeringen tillsätter en utredning efter turbulensen kring SOS Alarm. Det ska ge svar på hur Sveriges alarmeringstjänst fungerar.

Senaste tiden har SOS Alarm fått hård kritik för flera fall där sjuksköterskorna inte skickat ambulans till personer som senare avlidit. Lite mer i skymundan har företaget haft en konflikt om ansvarsfördelning med företaget Medhelp. 

Orsaken är att fyra landsting har gjort en upphandling som innebär att Medhelp ska ansvara för ambulansdirigeringen, samtidigt som SOS Alarm fortsätter att ta emot samtalen från de nödställda.

Detta har fått regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur samhällets alarmeringstjänst ska vara utformad.