medrek.se

Nyheter

Var fjärde person som dör på sjukhus avlider i ensamhet

Många dör ensamma på sjukhus visar siffror från Svenska palliativregistret

Många dör ensamma på sjukhus visar siffror från Svenska palliativregistret som Svenska Dagbladet har tagit del av.

Enligt statistiken som bygger på 36 000 dödsfall, är en av sex helt ensamma när de dör. Nästan var fjärde person som dör är ensam när det händer.

Överläkaren Staffan Lundström på Stockholms sjukhem är kritisk till att så många dör ensamma på landets sjukhus.

– Det är bekymmersamt. Det finns säkert resursbrister, men man har inte heller varit uppmärksam. Det handlar om ren kunskapsbrist, säger han till Svenska Dagbladet.

Staffan Lundström menar att den palliativa vården har mycket att lära sjukhusen om bland annat smärtlindring och att bemöta anhöriga.

Läs mer om:

Onödiga dödsfall på sjukhus