medrek.se

Nyheter

Vård till papperslösa – verklighet genom länssamarbete

Södermanlands Landsting ämnar kringgå regeringen och försöka skapa ett samarbete mellan landets olika landsting för att kunna erbjuda vård till papperslösa

Eva Wilks, ledamot i Södermanlands landsting, vill inleda ett samarbete mellan landets olika landsting för att erbjuda papperslösa flyktingar vård på samma villkor andra. Västmanlands läns landsting har redan kontaktats

Tanke har sprungit ut regeringens tidigare ovilja att gå vidare med frågan nationellt.

– Min tanke är att om vi kommer överens med dem, (Västmanland) kan vi ta nästa landsting efter det och göra det här som en rörelse över landet och då spelar det ingen roll vad regeringen säger,  berättar Eva Wilks (MP).

I Södermanland har vård till papperslösa och asylsökande på samma villkor som för övriga sörmlänningar varit planerat sedan årsskifte och för en vecka sedan blev riktlinjerna, som krävs för att göra verklighet av projektet, färdiga.