medrek.se

Nyheter

Vårdpersonal ska upptäcka våld

Vårdpersonal ska bli bättre på att upptäcka patienter som utsatts för våld. Det vill regeringen i ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen.

Vårdpersonal ska bli bättre på att upptäcka patienter som utsatts för våld. Det vill regeringen i ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen.

Regeringen har gett Socialstyrelsen att under två års tid utreda våld i samband med intagna patienter.

Pengar har skjutits till för att utreda och utvärdera olika sätt att upptäcka våldsutsatta patienter och klienter. Socialstyrelsen ska också utreda och beskriva när det är relevant för personalen att ställa frågor om våldsutsatthet och kartlägga erfarenheten av att ställa sådana frågor i sjukvård och socialtjänst.