medrek.se

Nyheter

Vårdval lockar nya aktörer

Vårdvalet inom specialistsjukvården i Stockholm växer. Sedan årsskiftet har ytterligare tre vårdval införts. 20 nya vårdgivare har tillkommit.

Vårdvalet inom specialistsjukvården i Stockholm växer. Sedan årsskiftet har ytterligare tre vårdval införts. 20 nya vårdgivare har tillkommit.

Det område som har lockats flest nya aktörer är inom specialiserad gynekologi. Åtta nya aktörer har öppnat mottagningar. Idag finns inalles 39 olika gynmottagningar att välja på för patienterna i Stockholmsområdet. Sex av dessa får utföra aborter och nio uppfyller kraven för att göra dagkirurgiska ingrepp.

Sedan den 1 januari har även områdena ögon, hud och öron-, näs- och hals öppnat. Inom ögon finns 23 mottagningar, varav 6 är nya. Hudsjukvården har 19 varav 4 tillkommit i och med vårdvalet. Öron-, näs- och hals har 16 läkarmottagningar, varav 2 är nya.