medrek.se

Nyheter

Vetorätt till landstingen

Socialdemokraterna vill ge kommuner och landsting rätt att säga nej till vinstdrivande företag i välfärden.

Socialdemokraterna vill ge kommuner och landsting rätt att säga nej till vinstdrivande företag i välfärden.

Ett nytt förslag från Socialdemokraterna ska ge landsting och kommuner rätt att avgöra om en välfärdsverksamhet ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Landsting ska kunna välja att bara låta ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande aktörer delta i upphandlingen.

– Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin i ett uttalande.

Läs även: