medrek.se

Nyheter

Vill du ha snabb hjälp bör du låta rädd

Ny forskning visar att larmoperatörerna gör en bedömning av din röst då de avgör huruvida hjälp ska skickas eller inte.

Ny forskning visar att larmoperatörerna gör en bedömning av din röst då de avgör huruvida hjälp ska skickas eller inte.

Forskaren Martin Svensson har i sex års tid besökt SOS-centraler för att intervjua personalen och lyssna på inkommande samtal.

En av slutsatserna han drar är att det inte bara har betydelse vad du säger när du ringer ett nödsamtal. Hur du låter på rösten är också viktigt.