medrek.se

Nyheter

"Återinför patientansvarig läkare!"

Läkarförbundet och en rad patientförbund vill nu återinföra begreppet patientansvarig läkare.

Återinför patientansvarig läkare!"

Läkarförbundet och en rad patientförbund vill nu återinföra begreppet patientansvarig läkare.

På Svenska Dagbladets debattsida skriver nu Läkarförbundet och en rad andra patientförbund att de vill återinföra begreppet patientansvarig läkare, PAL, som försvann ur lagstiftningen 2010.

Läkarförbundet har nyligen presenterat en utredning där det framkommer brett stöd från läkare, patientföreträdare och pensionärer att återinföra PAL.

Med återinförd PAL ökas patienttryggheten och vården blir mer jämlik, menar förbunden. De nuvarande reglerna som ger varje patient rätt till en fast vårdkontakt är otillräckliga.

PAL infördes i hälso- och sjukvårdslagen 1991 med syftet att främja kontinuitet och patientens anknytning till en viss läkare. 2010 försvann PAL ur lagstiftningen och ersattes istället med "fast vårdkontakt".

Följderna av "fast vårdkontakt" har blivit att det idag oftast saknas läkare med övergripande medicinskt ansvar för patienter med svåra sjukdomstillstånd, menar debattörerna. Patienter kan slussas runt mellan olika vårdgivare.

Foto: RTimages / theguardian.com