medrek.se

Nyheter

Sveriges landsting saknar strategi helt

Efter att ha arbetat med att hjälpa svenska Landsting, kommuner och privata utbildnings och vårdföretag med att utveckla sitt rekryterings- och marknadsföringsarbete i över 10 års tid kan jag konstatera att svenska kommuner är mycket mer framsynta, bättre organiserade, initierade och professionella än de svenska landstingen.

Efter att ha arbetat med att hjälpa svenska Landsting, kommuner och privata utbildnings och vårdföretag med att utveckla sitt rekryterings- och marknadsföringsarbete i över 10 års tid kan jag konstatera att svenska kommuner är mycket mer framsynta, bättre organiserade, initierade och professionella än de svenska landstingen. Landstingen använder bemanningsföretag mer och mer och har fortfarande inte förstått vad employer branding och professionellt rekryteringsarbete är eller hur det går till. Sveriges kommuner är mycket duktigare och bättre organiserade än landstingen.

Sveriges 21 landsting (ja, x antal av dem har bytt namn och kallar sig regioner jag vet) hyrde förra året in personal för över 2 miljarder kronor. 2 000 000 000 svenska kronor. Samtidigt som man i 15 år spytt galla över bemanningsföretag så har man under samma period alltså inte kommit längre än att man slår rekord i kostnader för bemanning. Hur kan detta komma sig? Hur kan de Öka sina kostnader för bemanning och mer eller mindre helt missa möjligheterna att Marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare? Vilket skulle minska behovet av inhyrning.


Danmark långt före

I Danmark beslutade de före detta motsvarigheterna till svenska landsting – AMT – redan för 9 år sedan att nu skulle man gemensamt Sluta att platsannonsera i tidningar. Danskarna hade redan då räknat ut hur enormt dyrt, tidskrävande och ineffektivt det var att platsannonsera i tidningar… Dyrt på grund av att annonser i tidningar kostar mycket mer än online. Ineffektivt pga platsannonsering är färskvara och man kan aldrig mäta resultatet i en tidning som man kan online. Tidsödande på grund av den enorma tid som tas i anspråk för att tillverka tidningsannonser.


Sveriges landsting går bakåt

Tre (3) svenska landsting har gjort försök att få till seriösa samarbeten online. Skåne, Stockholm och Uppsala har i olika perioder sedan 2002 (Skåne först) upphandlat Internetrekryteringstjänster. Misstagen som skett är att de upphandlat Ramavtal. Sjukhusen och verksamheterna inom landstingen har följaktligen inte brytt sig över huvud taget om att landstinget centralt gjort en upphandling utan man har bara kört vidare och annonserat till höger och vänster, helt utan samordning i de flesta fall och helt utan att följa lagen om offentlig upphandling. Helt utan kontroll på pengarna och förmåga att se till att tecknade avtal efterlevs. I Danmark har man numera 5 regioner istället för 14 AMT. Dessa regioner agerar professionellt. Som ett företag. De handlar in varor och tjänster och tar reda på vad de upphandlar och ser till att maximera rabatterna som man får när man handlar till en hel region och förbinder sig att köpa exempelvis 1000 platsannonser per år. Sedan kommunicerar man ut detta till sjukhus och verksamheter i regionen så att de förstår att de inte behöver bränna pengar på adhocinriktade paniklösningar som dessutom kostar på tok för mycket pengar.


När skall svenska landsting vakna?

Frågan är efter att ha jobbat mot svenska landsting i 13 år: När skall de vakna? När skall sjukhusdirektörer, personaldirektörer och ekonomidirektörerna vakna och inse att man skulle Enkelt kunna spara tiotals miljoner per år från tidningsannonsering om man skaffade sig en partner och strategi på Internet, där ALLA människor befinner sig i Sverige 2012, och man skulle dessutom kunna spara tiotals miljoner från att hyra in personal.

Vaknar man 2012, 2013 eller 2020? Varför skulle man vakna? Man har ju sparkrav på sig sedan länge, kanske vaknar man när landstings, sjukhus, primärvårdsdirektörerna engagerar sig mer själva i arbetet med att Marknadsföra sitt landsting/sjukhus/primärvård etc. När de inser att det inte bara kan spara pengar från själva platsannonseringen utan också från inhyrningen av personal.

Mikael Olsson, VD Medrek Rekrytering AB