medrek.se

Nyheter

Bra tarmflora kan förebygga fetma

Mjölksyrabakterie ser ut att kunna kontrollera fetma.

Mjölksyrabakterie ser ut att kunna kontrollera fetma.

En doktorand vid namn Caroline Karlsson från Lunds tekniska högskola, har i försök kunnat konstatera att råttor gått upp signifikant mindre i vikt än övriga råttor om de fått bakterien Lactobacillus plantarum HEAL19 från fostertiden till vuxen ålder.
– En dålig tarmflora tycks alltså trigga fetma hos råttor, säger Caroline Karlsson.

Alla nyfödda barn som fötts vaginalt har inom två dagar efter förlossningen laktobaciller i sin tarmflora.

– Det har inte kunnat visas tidigare, men genom ny teknik har vi kunnat visa att det faktiskt är så.

Genom studien kunde man också se att barn med hög födelsevikt hade fler inflammationsskapande bakterier i sin tarmkanal jämfört med barn med normal vikt.

Man har dock inte haft möjlighet att studera hur moderns leverne påverkar barnen, men i Carolines råttstudie framkom det att mammans kost och bakteriekonsumtion påverkade ungarnas hälsotillstånd och utveckling.

Att ge ett tillskott av de ""goda bakterierna"" nyfödda storvuxna barn, med fler inflammationsskapande bakterier i tarmen är dock inget som Caroline Karlsson direkt råder till.

– Det behövs mer forskning på området, säger hon.

TT