medrek.se

Nyheter

Genombrott i prostatacancerforskning av Uppsalaforskare

En ny markör som ger hopp om säkrare diagnos av prostatacancer har hittats av Uppsalaforskare. Detta kan leda till färre onödiga operationer. Ca 10.000 svenska män drabbas varje år av sjukdomen och ca 2500 dör av den.

En ny markör som ger hopp om säkrare diagnos av prostatacancer har hittats av Uppsalaforskare. Detta kan leda till färre onödiga operationer. Ca 10.000 svenska män drabbas varje år av sjukdomen och ca 2500 dör av den.

I dag finns ett prostatacancertest som alla män över 40 år kan välja att göra om de vill, det så kallade PSA-testet. Men metoden har brister. PSA-testet kan leda till onödiga operationer då det ibland ger falskt positiva resultat. 

Ett nytt blodprov som förhoppningsvis kan ge säkrare diagnostik har nyligen utvecklats av uppsalaforskarna Masood Kamali-Moghaddam och Ulf Landegren .

– Vår studie är begränsad, men om vi kan visa lika goda resultat i stora studier tror vi att vårt test kan ersätta eller komplettera PSA, säger Masood Kamali-Moghaddam, vars studie publiceras i dag i vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Celler i prostatan pumpar ut små partiklar i sädesvätskan som kallas prostasomer. Deras uppgift är bland annat att ge skydd åt spermierna när de når kvinnans kropp.

Forskarna tror att prostasomerna i stället sprutas ut i tumörvävnaden när en man drabbas av cancer. Det har hittils varit omöjligt att fånga upp prostasomerna i blodet men nu har alltså Masood Kamali-Moghaddam och hans medarbetare för första gången hittat partiklarna hos män med prostatacancer.

Det nya testet görs i form av ett blodprov och består av fem olika antikroppar som letar efter särskilda proteiner på prostasomernas yta.

– Med hjälp av dem kan vi påvisa förhöjda halter av prostasomer i blodet. Vi hoppas att samma metod ska kunna användas även vid andra tumörsjukdomar, till exempel cancer i urinblåsan, säger Masood Kamali-Moghaddam.

I studien som uppsalaforskarna utförde ingick cirka 100 män. De inleder nu en studie med omkring 10 000 deltagare där de hoppas få fram ett lika bra resultat som i det förra. Vid ett lyckat resultat tror forskarna att testet kan börja användas om fem - tio år.