medrek.se

Nyheter

Alkoholkonsumtionen har minskat sen EU-inträdet

Unga vuxna är de största konsumenterna

För 15 år sedan inträdde Sverige i EU och i samband med det ökades tillgången på alkohol vilket gjorde att alkoholkonsumtionen ökade. Den har minskat under de närmsta åtta åren från 10,5 liter alkohol per person över 15 år till 9,3 liter.

En av sju svenskar dricker för mycket. Under december månad ökar konsumtionen av alkohol i Sverige på grund av att svenskar dricker mer runt högtider som julafton och nyår. Unga vuxna mellan 16 och 29 år är de som dricker mest. Riskkonsumenter utav alkohol är de som har större risk att skaffa ett beroende då de dricker mer än 14 glas i veckan.

Alla kan bli alkoholister men de med alkoholism i släkten löper större risk samt de vars föräldrar druckit mycket i hemmet. I Sverige lever vart femte barn i ett hushåll med en förälder som konsumerar för mycket alkohol.