medrek.se

Nyheter

Allt fler blir resistenta mot antibiotika

Inom västerländsk sjukvård har man i decennier haft en kraftig betoning på medicinering – som en konsekvens stiger nu siffran över resistenta personer kraftigt

Inom västerländsk sjukvård har man i decennier haft en kraftig betoning på medicinering – som en konsekvens stiger nu siffran över resistenta personer kraftigt

Antalet personer som bär på enzymet ESBL uppges vara 14 procent fler än förra året. Enzymet bildas av tarmbakterier, och två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. ESBL, bryter ner antibiotika.

Olle Aspevall, överläkare på Smittskyddsinstitutet, menar att ifall utvecklingen håller i sig innebär det långtgående konsekvenser för sjukvården.

– Det kan bli så att en vanlig blåskatarr måste behandlas med intravenösa antibiotika, det vill säga få injektioner varje dag och därför måste komma till sjukhuset varje dag, istället för att få tabletter, säger han till Ekot.

Det är inte något fenomen som är unikt för Sverige. I andra Europeiska länder ökar de resistenta bakterierna ännu mer.