medrek.se

Nyheter

Antidepressivt medel skapar risk emot barn

Gravida som behandlas med SSRI-läkemedel skapar risker för barnet

Dubbelt så stor risk för högt blodtryck i lungornas blodkärl för barn till mammor med SSRI-läkemedel.

Läkemedlen är antidepressiva och drygt 11 000 kvinnor av 1,6 miljoner som deltagit i studien utav Karolinska institutet hade tagit läkemedlet i slutet av graviditeten. Det är normalt att barnen har högt blodtryck i lungornas blodkärl under tiden i livmodern. Kvarstår det höga blodtrycker efter förlossningen kan det leda till otillräcklig syresättning av blod och andningsvikt som i vart sjunde fall leder till döden för barnet. Men risken barnets föds med det livshotande tillståndet är väldigt liten. Läkare bör se över möjligheterna av att behandla deprimerade kvinnor med annan icke-farmakologiskt läkemedel.