medrek.se

Nyheter

Apotekare blir allt populärare

Intresset inom apotekbranschen ökar. Intresset för att utbilda sig till apotekare och receptarie blir allt större.

Intresset inom apotekbranschen ökar. Intresset för att utbilda sig till apotekare och receptarie blir allt större.

Förstahandssökande till apotekarprogrammen har ökat med nio procent i årets
antagningar jämfört med förra året, uppger Högskoleverket.

Apotekare har flera karriärmöjligheter och kan dessutom allt oftare få anställning inom landstingen med mer vårdnära arbetsuppgifter. Lönen är också en viktig parameter. För apotekare har den varit god inom industrin. Därför har intresset ökat menar Högskoleverket.