medrek.se

Nyheter

Apotekare med individuella löner

Apotekarna inom den offentliga sektorn får individuella löner

Apotekare inom den offentliga sektorns löner sätts individuellt. Lönen grundas alltså på den utbildning och kompetens apotekarna har samt hur de utför sitt arbete. 

År 2010 var ingångslönen inom industrin för apotekare runt 29 000 kronor i månaden. Medianlönerna blir högre ju äldre apotekarna är och ju mer erfarenheter de får. En 35-årig apotekare får ungefär 41 400 kronor i ingångslön och en 45-årig apotekare får ungefär 49 500 kronor.

De apotekare som arbetar inom den offentliga sektorn hade 2010 en ingångslön på omkring 28 800 kronor i månaden. Medianlönen för den offentliga sektorns apotekare i 35 års åldern var omkring 33 000 kronor och apotekarna  i 45 års åldern var omkring 42 100 kronor i månaden.

Siffrorna är tagna från SCB:s databas

Se lediga jobb inom apotek