medrek.se

Nyheter

Apoteken i glesbyggden kan tvingas stänga

Antal apotek i landet har ökat kraftigt sedan om regleringen 2009. Branschen varnar nu för att lönsamheten är så låg att apotek kommer att tvingas stänga de närmsta åren.

Antal apotek i landet har ökat kraftigt sedan om regleringen 2009.  Branschen varnar nu för att lönsamheten är så låg att apotek kommer att tvingas stänga de närmsta åren enligt en rapport från Statskontoret.

Tidigare har det rapporterats att flera mindre apotek i glesbygden kan tvingas stänga på grund av dålig lönsamhet. Men även på större orter har den kraftiga ökningen av antalet apotek lett till minskad lönsamhet och det kommer på sikt att leda till att den mångfald som nu råder kommer att minska.