medrek.se

Nyheter

Apoteksbranschen utan monopol

Apoteken har ökat med 20% det första året utan Monopol och besöken har blivit 10% fler. Totalt finns 1 150 Apotek i Sverige idag. Kul för arbetstagarna!

Apoteksbranschen i Sverige har nu haft ett första år utan monopolet som hette Apoteket. År ett ökade kundbesöken med cirka 10 procent, apoteken blev 20 procent fler och den totala omsättningen för hela branschen var 33 miljarder kronor.


– Det är ungefär på samma nivå som under monopoltiden, sade Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening när han presenterade branschens första årsrapport. (Fast 10% fler kundbesök på ett år känns som en icke försumbar ökning...) Det här är inte en marknad där man täljer guld med träkniv, marknaden har inte vuxit, det vill säga kunderna är inte fler och inte sjukare. Istället har det blivit en utspädning på fler apotek.

Johan tror att det under de närmaste åren kommer att ske en konsolidering och tänker sig både nedläggningar och försäljningar men också nyetableringar på orter som saknar Apotek helt inte minst. Johan Wallér trodde också att det kommer att bli större differentieringar mellan de olika apotekskedjorna, såväl när det gäller egenvården, som rådgivning med olika hälsotjänster.
– Idag finns det apotek som nischat sig som djurapotek, kanske får vi framöver apotek som nischar sig mot speciella patientgrupper, diabetesapotek till exempel.

Receptbelagda läkemedel största delen av omsättningen
Liksom tidigare står receptdelen för 80 procent av omsättningen.
– Men det är egenvårdssidan, som du kan styra över, där de stora utvecklingsmöjligheterna finns. Och här har man redan börjat med till exempel hudterapeuter på Boots, gav han som ett exempel.

De idag 1 150 apoteken ägs av 21 olika aktörer, 13 av dem är medlemmar i Apoteksföreningen. De som inte är med är enskilda entreprenörers apotek.
– Men jag räknar med att de kommer med när de etablerat sin verksamhet.
Omregleringen med de nya 200 apoteken har inneburit att apotekstätheten i landet ökat, rätt rejält. Idag går det 8 300 invånare per apotek, före omregleringen cirka 10 000.

Flest antal apotek finns i Stockholms län, 211 stycken lägst antal på Gotland med sju stycken och där har än så länge inga nya apotek etablerats. Under 2010 var 8 350 personer anställda på öppenvårdsapoteken, 735 av dem var nyanställningar. Knappt 50 procent av personalstyrkan är receptarier, 8,5 procent apotekare.