medrek.se

Nyheter

Astra Zeneca skär ner över 1000 tjänster

Företagets forskningsenhet ska läggas ner och en mindre organisation för forskning inom neurovetenskap ska inrättas

Astra Zeneca är ett läkemedelsbolag som nu kommer att lägga ner sin forskningsenhet i Södertälje. Ett stort antal tjänster kommer att tas bort och nedskärningen ska hanteras på bästa sätt med hjälp av Lars Leijonborg (FP). 

Drygt 1 100 anställda inom Astra Zenecas svenska forskningsorganisation kommer att bli utan jobb då organisationen försvinner. Största delen av de anställda arbetar i Södertälje och mellan 100 och 200 sitter även i Mölndal. I slutet av det här året kommer alla tjänsterna att vara borttagna. 

Nedskärningen på forskningsorganisationen ska lösas på ett så smidigt vis som möjligt med pensionsavgångar eller att några av de anställda får andra jobb inom företaget. Före detta ministern och folkpartiledaren Lars Leijonborg är tillsatt som en särkskild samordnare för att hålla kvar forskarna i Sverige. Han medger att forskarna inom läkemedelsindustrin är de mest välutbildade inom Sveriges arbetsmarknad och att kompetensen bör stanna i landet. 

Astra Zeneca planerar att skapa en mindre organisation för forskning inom neurovetenskap. Martin Mackay som är global forskningschef säger att vetenskapen är lovande men det behövs göras framsteg med behandlingen inom neurovetenskap.