medrek.se

Nyheter

Barn födda för tidigt kan stanna hemma

Med Care@Distance fyller man i mätvärden i hemmet utan vårdpersonalens hjälp

Barn som är födda för tidigt ska få stanna hemma med hjälp av en ny internettjänst som heter Care@Distance.

Barnen har det bättre hemma med sin familj än på sjukhuset där det också finns risk att de smittas av sjukdomar som sprids. Nu kan de också stanna hemma med hjälp av en internettjänst som Chalmers tagit fram. Då kan barnen samtidigt som de är hemma få en bra övervakning och dialog med vårdpersonalen. Genom att man bland annat fyller i mätvärden får vårdpersonalen uppgifterna och behöver inte mäta dem själv.