medrek.se

Nyheter

Bättre koll på äldres medicin

Socialstyrelsen anser att ett kraftfullare regelverk behövs för hanteringen av läkemedel för äldre och multisjuka.

Socialstyrelsen anser att ett kraftfullare regelverk behövs för hanteringen av läkemedel för äldre och multisjuka.

Med anledning av debatten om kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning vill myndigheten nu att äldres mediciner ska kartläggas. 

Enligt en enkätundersökning som Socialstyrelsen genomfört framgår bland annat att endast 28 procent av de tillfrågade vårdcentralerna har rutiner för regelbundna läkemedelsgenomgångar.

De förslag på skärpta och bindande föreskrifter som Socialstyrelsen nu lämnar ut på remiss innebär:

- Varje vårdgivare ska erbjuda patienter över 75 år med fem eller fler läkemedel en läkemedelsgenomgång i samband med att patienten för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller blir inlagd på sjukhus.
 
- Om sjukvårdspersonal misstänker felaktig medicinering ska en särskild systematisk läkemedelsgenomgång göras.
 
- Varje vårdgivare ska erbjuda läkemedelsgenomgångar till patienter med konstaterade läkemedelsrelaterade problem.
 
- I samband med att en äldre person skrivs ut från slutenvården ska en särskild läkemedelsberättelse upprättas med information om förändringar i ordinationer. Den ska sedan skickas till den vårdgivare som har det fortsatta vårdansvaret.

Av Dagens Medicin