medrek.se

Nyheter

Bättre skydd mot meningokocker

Ett nytt vaccin kan ge skydd mot meningokocker av typ B. Detta har tidigare inte funnits enligt en studie från Chile.

Ett nytt vaccin kan ge skydd mot meningokocker av typ B. Detta har tidigare inte funnits enligt en studie från Chile.

Meningokocker kan orsaka både svår hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det finns idag effektiva vacciner mot flera typer av bakterien, men inte mot dem i serogrupp B. Dessa bakterier kan orsaka svåra sjukdomar hos barn och ungdomar.

Nu har ett nytt vaccin mot meningokocker testats. Studien är finansierad av Novartis Vaccines and Diagnostics och omfattar drygt 1 600 chilenska barn mellan 11 och 17 år.

De barn som fick två eller tre doser av vaccinet, fick ett bättre immunförsvar än de som fick en dos eller placebo.