medrek.se

Nyheter

Behövs flera receptarier

Det kommer bli stor brist på receptarier 2016. Sveriges akademikers centralorganisation har analyserat arbetsmarknadsläget och receptarier kommer efterfrågas från hela landet.

Det kommer bli stor brist på receptarier 2016. Sveriges akademikers centralorganisation har analyserat arbetsmarknadsläget och receptarier kommer efterfrågas från hela landet. 

Bland annat är det stora pensionsavgångar och samtidigt har högskolorna svårt att fylla platserna på utbildningen.

En annan orsak är att vi svenskar blir äldre, vilket betyder att behovet av rådgivning till patienter och anhöriga ökar.

I kombination med en växande apoteksmarknad gör dessa faktorer att det sannolikt kommer att vara en fortsatt brist på receptarier den kommande femårsperioden, enligt fackförbundet.