medrek.se

Nyheter

Blev inte kallad till intervju, får 85 000 kronor.

Regionchefen ville inte anställa kvinnan eftersom hon skulle gå på föräldraledighet till våren. Kvinnan sökte ändå tjänsten, men fick inte komma till någon intervju.

En kvinna som var apotekschef på Apoteket AB fick tidigare i år veta att hennes chefstjänst skulle försvinna. Hon meddelade regionchefen att hon var intresserad av en ny chefstjänst på ett av två nya apotek i Göteborg. Regionchefen ville inte anställa kvinnan eftersom hon skulle gå på föräldraledighet till våren. Kvinnan sökte ändå tjänsten, men fick inte komma till någon intervju.

Kvinnan anmälde händelsen till diskrimineringsombudsmannen, som nu har utrett ärendet. Nu meddelar DO att kvinnan har fått 85 000 kronor efter förlikning med Apoteket AB.

Enligt diskrimineringsombudsmannens utredning har Apoteket AB utsatt kvinnan för könsdiskriminering och missgynnande som har samband med föräldraledighet.