medrek.se

Nyheter

Bredbandsutvecklingen leder till missbruk!

Forskare i USA har hittat ett samband där tillgången till Internet leder till ökat missbruk av läkemedel.

Forskare i USA har hittat ett samband där tillgången till Internet leder till ökat missbruk av läkemedel.

Forskare vid Massachusets General Hospital och University of Southern California undersökt om de senaste årens ökning av läkemedelsmissbruk kan förklaras med att tillgången till bredbandsuppkoppling mot internet blivit vanligare, rapporterar Sveriges Radios Vetenskapsradion.

Forskarna fann att för varje tio procents ökning av tillgång till bredband ökade  inskrivningarna vid kliniker som behandlar läkemedelsberoende med en procent.

Antalet som sökte hjälp för missbruk av alkohol, kokain och heroin hade bara ökat marginellt under den period som studerades. I en del fall hade till och med antalet som sökte hjälp minskat.

Forskarna drar slutsatsen att det är nödvändigt med bättre övervakning av försäljning av läkemedel på nätet och att det behövs aggressiva åtgärder mot nätapotek som inte sköter sig.