medrek.se

Nyheter

Brist på behandling av psykiskt sjuka äldre

Psykiatrin har inte specialiserat sig på psykiskt sjuka äldre. De erbjuds ingen samtalsbehanling istället skrivs de ut psykofarmaka, enligt Socialstyrelsens rapport

Äldre med psykiska sjukdomar får inte lika bra vård som yngre personer. De erbjuds sällan samtalsbehandling, istället skrivs de ut psykofarmaka enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Depressionen är stor bland de äldre över 65 år, ungefär 14 procent har depression eller ångestsjukdomar. Till dessa skrivs mycket psykofarmaka ut enligt Socialstyrelsens rapport istället för att behandla de deprimerade äldre med samtalsbehandling som kognitiv beteendeterapi, KBT.

Psykiatrin har inte specialiserat sig på psykiskt sjuka äldre eftersom många av dessa behandlas inom primärvården eller genom äldreomsorgen.