medrek.se

Nyheter

Cannabis försvårar inte ms-utvecklingen

Enligt en brittisk studie bromsar inte cannabis utvecklingen av sjukdomen multipel skleros.

Enligt en brittisk studie bromsar inte cannabis utvecklingen av sjukdomen multipel skleros.

Tidigare resultat i kortare studier fann forskare at patienter som tog medicin innehållande tetrahydrocannabinol inte blev bättre än de som fick placebo.

Därmed är cannabis inget alternativ i sjukdomens sekundära progressiva stadium när det finns få behandlingsalternativ.