medrek.se

Nyheter

Enkelt test kan avslöja dödlig stroke

En studie av 155 äldre strokedrabbade män i Uppsala visar att ett enkelt siffer- och bokstavstest kan avslöja risken att dö vid en eventuell stroke skriver Upsala Nya Tidning.

En studie av 155 äldre strokedrabbade män i Uppsala visar att ett enkelt siffer- och bokstavstest kan avslöja risken att dö vid en eventuell stroke skriver Upsala Nya Tidning.

Ett dåligt resultat på testet, som männen gjorde före de drabbades av stroke, innebar en sämre prognos efter slaganfallet, än för de män som gjort ett bra resultat.

Exempelvis gällde det att så snabbt som möjligt med penna rita in ordningsföljden på ett antal siffror och bokstäver i testet.