medrek.se

Nyheter

EU pressar för att få fram ny antibiotika

EU:s forskningsinitiativ IMI och läkemedelsföretag satsar 224 miljoner euro på utveckling av nya antibiotika.

 

EU:s forskningsinitiativ IMI och läkemedelsföretag satsar 224 miljoner euro på utveckling av nya antibiotika.
 
Hotet från växande antibiotikaresistens har lett till beslutet att inleda ett forskningsprogram för att få fram nya antibiotika, där EU är med som finansiär. Forskningsprogrammet stöds av IMI, Innovative Medicines Initiative, och är den största europeiska satsningen som gjorts av offentliga och privata aktörer gemensamt. 
 
De första projekten har en budget på 224 miljoner euro, över 2 miljarder kronor. Hälften kommer från IMI och den andra hälften kommer från läkemedels- och bioteknikföretagen Astra Zeneca, Glaxo Smithkline, Janssen, Sanofi och Basilea Pharmaceutica