medrek.se

Nyheter

Färre biverkningar för vaccin

Under fjolåret kom 4 919 rapporter om biverkningar av läkemedel in från hälso- och sjukvården. Året innan rapporterade 5152 fall.

Under fjolåret kom 4 919 rapporter om biverkningar av läkemedel in från hälso- och sjukvården. Året innan rapporterade 5152 fall.

Av rapporterna gällde 101 dödsfall där biverkningar inte kan uteslutas som orsak. 1 995 fall var allvarliga biverkningar utan dödsfall.

Vanligast kom biverkningar från Pandemrix och Waran.  Andelen rapporter som handlar om vacciner har minskat till 16 procent i fjol, från 27 procent under 2010.

Antalet rapporter minskade något, från 5 152 till 4 919.

Läs även: