medrek.se

Nyheter

Färre spermier med fet mat

Enligt en ny tvärsnittstudie kan produktionen av spermier minska med fett mat.

Enligt en ny tvärsnittstudie kan produktionen av spermier minska med fett mat.

Amerikanska forskare har undersökt kostvanor och spermiekvalitet hos 99 män med snittålder på 36 år. Deras slutsats är att den tredjedel av männen som åt mest fett hade totalt sett 43 procent färre spermier och 37 procent lägre spermiekoncentration, jämfört med den tredjedel som åt minst fett.

Forskarna, som är verksamma vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i New Hampshire, USA, poängterar att resultaten baseras på en liten tvärsnittsstudie och att annan forskning nu måste göras för att eventuellt bekräfta deras fynd.

Läs även: