medrek.se

Nyheter

Fler alkoholproblem hos äldre

Stor ökning av alkoholproblem för personer mellan 60 och 79 år

De senaste tio åren har fler äldre personer sökt vård mot alkoholproblem enligt Socialstyrelsens årliga rapport, mer adhd-medicin används och vi lever längre än tidigare.

Socialstyrelsens rapport inom vård och omsorg meddelar att en ökning har skett på 45 procent mer vård av både män och kvinnors alkoholrelaterade sjukdomar. Dödsfall med alkohol som orsak har ökat hos äldre och som mest har alkoholproblemen stegrat under perioden 2000-2010 för personer mellan 60 och 79 år.

Den nya generationen pensionärer dricker mer alkohol än tidigare och detta är ett växande problem. Beroendevården har inget särskilt behandlingsprogram för äldre så detta faktum är en stor utmaning för dem. Eftersom Socialstyrelsen nyligen gav ut riktlinjer till hälso- och sjukvården om hur de ska minska ohälsosamma levnadsvanor har det inte gett resultat ännu menar Karin Flyckt, projektledare på Socialstyrelsen.

Den årliga lägesrapporten från Socialstyrelsen visade även på att allt fler behandlas med centralstimulerande läkemedel för exempelvis adhd. Rapporten visade även på en positiv slutsats att vi idag lever längre än tidigare. Vi överlever allt oftare cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.