medrek.se

Nyheter

Fler apotek och apotekare

Fler apotek och fler platser på apotekarutbildningen i Sverige

Apotekarutbildningen har under den senaste tiden byggts ut och därför har även tillgången på apotekare blivit större. Efterfrågan på apotekare kommer i framtiden att växa men tillgången kommer att vara tillräcklig. 

Ett jobb som apotekare kräver en apotekarlegitimation. Apotekarutbildningen sträcker sig över fem år och ger studenterna god kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci.För tre år sedan var det cirka 3 200 arbetande apotekare med en apotekarutbildning i Sverige.

För tre år sedan inträdde en avreglering av apoteksmarknad och omkring 1 000 apotek såldes ut till privata aktörer. På grund av avregleringen har även antalet apotek ökat i Sverige.

Siffrorna är tagna från Arbetskraftsbarometern ´11 

Se lediga jobb för apotekare i Sverige