medrek.se

Nyheter

Fler patienter i framtiden kräver fler läkare

De kommande åren ökar vårdpatienterna och det kommer bli en stor efterfrågan på läkare

Enligt nya siffror från Arbetsbarometern kommer det att vara större efterfrågan än tillgång på läkare i framtiden med fler äldre personer som behöver vård. Invandrande läkare skulle kunna jämna ut bristen. 

I dag är 55 procent av alla läkare i Sverige män men av de nyexaminerade läkarna är majoriteten kvinnor. Det betyder att inom tjugo år kommer könsfördelningen inom läkaryrket att vara jämn enligt statistiken från Arbetskraftsbarometern ´11

Under flera år har det varit en brist på erfarna läkare med många år på nacken men det har varit tillräckligt med nyutexaminerade inom yrket. Läkarutbildningarna kommer att bli fler men efterfrågan av läkare väntas ändå öka under de kommande tjugo åren eftersom den ökande befolkningen blir äldre och kommer vara i behov av mer vård. En faktor som kan jämna ut bristen är om invandringen av läkare skulle öka. Om fler svenskar skulle efter en utlandsutbildning börja arbeta som läkare i Sverige skulle tillgången på läkare kunna tillgodose efterfrågan.