medrek.se

Nyheter

Flera handlar receptfria läkemedel i matbutiker

Det är vanligare att köpa receptfria läkemedel på apotek. Men nu ökar antalet köp i matbutiker.

Det är vanligare att köpa receptfria läkemedel på apotek. Men nu ökar antalet köp i matbutikerna.

Det var närmare 40 procent av hushållen som handlande på apotek under första halvåret i år. Drygt 17 procent handlade på dagligvaruhandeln.

Förklaringen till dessa siffror är att dagligvaruhandeln har ett begränsat sortiment säger Karin Itzel, projektledare på marknadsundersökningsföretaget GFK som genomfört en kartläggning på området.

Dagligvaruhandeln har stärkt sin ställning på marknaden. Under första halvåret 2011 ökade antalet hushåll som handlade receptfria läkemedel i dagligvarubutiker med 32 procent, jämfört med samma period 2010.