medrek.se

Nyheter

Flicka i Göteborg fick genetiskt framodlad ven

I Göteborg har man framställd och transplanterat en ven framställd av en tioårig flickas egna stamceller.
Det första gången man genomfört ett ingrepp av detta slag.

I Göteborg har man framställd och transplanterat en ven framställd av en tioårig flickas egna stamceller.
Det första gången man genomfört ett ingrepp av detta slag.

Tekniken innebär förnyat hopp för patienter utan tillräckligt friska vener för dialys eller bypass-kirurgi.