medrek.se

Nyheter

Framtida ersättning för donerade hornhinnor

Forskarna kan förhoppningsvis etablera en metod som ersätter donationen av hornhinnor

Nu har forskarna för första gången kunnat få fram epitelceller som är det som gör hornhinnan genomskinlig. Om de kan få fram en metod för nya hornhinnor skulle åtgärden vara obegränsad. 

Forskare vid Sahlgrenska akademin har fått embryonala stamceller från människan att anpassa sig och växa till att utvecklas till epitelceller på skadade hornhinnor. Stamcellerna förodlades i 16 dagar av forskarna och sedan odlades de på hornhinnorna i sex dagar.

För de som behöver nya hornhinnor har tillgången varit begränsad. Det har varit en stor brist av transplanteringarna. Skulle man därför kunna etablera en metod för att få fram nya på det här viset så skulle det inte vara några problem för de som behöver få tag på nya hornhinnor.