medrek.se

Nyheter

Gonorrén ökar kraftigt i Stockholm

842 svenskar smittades förra året av gonorré, mer än hälften av dem i Stockholms län. Det är en ökning med 38 procent jämfört med 2009, ökningen var hela 57 procent bland kvinnor.

842 svenskar smittades förra året av gonorré, mer än hälften av dem i Stockholms län. Det är en ökning med 38 procent jämfört med 2009, ökningen var hela 57 procent bland kvinnor.

– Vad ökningen beror på är svårt att säga, annat än att det är tydligt att kvinnorna inte är rädda att vara med nya partners utan skydd, säger Inga Velicko, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet. 

Färre unga använder idag kondom visar en studie, en annan bidragande orsak till ökningen av Gonorré kan vara att rädslan för hiv har minskat.

– Hiv ses som en kronisk sjukdom och inte något man måste dö av. Människor är inte så rädda längre, säger Inga Velicko.

Hon efterlyser en stor informationsinsats om vikten av att använda kondom, redan i skolan.