medrek.se

Nyheter

Hjärnkoll gav svenskarna förstånd

Svenskarnas inställning mot psykisk ohälsa förbättrades

Svenskarna behövde en bättre inställning och attityd emot personer med psykisk ohälsa. Därför gjordes en nationell satsning ”Hjärnkoll” för att ge svenskarna mer kunskap om ämnet och inspirera till större förstående. 

Satsningen gjordes på tre län i Sverige med 200 ambassadörer som uppmärksammade psykisk ohälsa i offentliga sammanhang.

Det har gjorts undersökningar om hur gärna folk bor granne med människor som haft en psykisk sjukdom där 16 procent helst inte gör det. Hjärnkoll informerade därför om hur psykiskt sjuka personer fungerar då många kan anse dem vara farliga. På en undersökning som gjordes efter satsningen hade procentantalet sjunkit till nio.